Новини

Секторът се нуждае от високо ниво на лабораторен контрол

Развитието на секторът и завишените изисквания на държавните институции изпреварват лабораторният контрол с методите, които се анализират там.

Приемането на Р България в ЕС и достъпът до свободния европейски пазар даде възможност да „сверим часовника“. Изградихме 60 модерни рибопреработвателни предприятия с възможности за търговия в цял свят и вече близо 10 години след приемането ни в ЕС продаваме с ежегодно увеличаващи се обороти на всички континенти.

Изключително динамично развиващият се сектор риболов и аквакултура осигурява за преработвателните предприятия суровини от собствено производство и от внос, които българските предприятия преработват на най-високо технологично ниво с превъзходни качество и грижа за безопасността за консуматора. Произведената продукция намира отличен прием в цял свят. Този факт се потвърждава и от голямото търсене на продукти с български марка и все по-засилващите се продажби в централна и западна Европа, в Азия и Америка на преработени риби и други морски храни. Претенциите на световните пазари изискват висококачествени и гарантирано безопасни продукти. Днес нашият самоконтрол и вътрешно фирмените мониторингови програми гарантират качеството и безопасността.

Проверката на самоконтрола може да се гарантира само с един насрещен контрол с модерно оборудвани, акредитирани и референтни лаборатории, обезпечени с постоянно обучаващ се висококвалифициран персонал, адекватно на производствените технологии оборудване и разработени и внедрени съвременни методи съгласно тенденциите, които развитието на сектора налага. Необходимостта от високо технологични, акредитирани и референтни лаборатории, ще покаже на света съпричастност към безопасността на храните, които предлагаме на най-скъпите пазари.

Днес изпреварващите технологии в производството и преработката на риба и нерибни хидробионти налага ползването на лабораторни методи и лаборатории извън пределите на страната, което поставя сектора в неконкурентна среда по-отношение на разходи, време и др..

Недостатъчното финансиране на лабораторния контрол в акредитираните и референтни лаборатории на БАБХ, не е добър атестат за динамиката на развитието на страната, сектор рибарство, а и за другите сектори.

д-р Йордан Господинов

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре