Новини

БГ ФИШ свиква Общо събрание

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ

БГ ФИШ

 

ПОКАНА

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ

Свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 15.04.2016 г./петък/ от 10.00 часа в конферентна зала „Нептун“ на хотел Аква - гр. Бургас, ул. Демокрация, комплекс Лазур. 

Генерален спонсор на събитието е фирма „Линде газ България “ЕООД.

Дневен ред:

9.45 Регистрация;

10.00 Откриване на събранието, представяне на гостите и приветствия;

10.15 Презентация на фирми спонсори.

10.35 Кафе пауза;

10.50 Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2015 г.;

11.20 Приемане на финансовия доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2015 г.;

11.35 Промени в Устава на АПРП БГ ФИШ;

12.00 Преразглеждане категориите членове на БГ ФИШ и размера на членския внос;

12.20 Вземане на решения за просрочени задължения на членове/членски внос/ към АПРП БГ ФИШ;

12.30 Други теми и събеседване;

12.45 Закриване на събранието.Обяд.

14.03.2016 г. Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

гр.София /д-р Й.Господинов/

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре