Новини

Условия за улов на калкан и размер на квотата за БГ ФИШ през 2016

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ раздаде индивидуални квоти на 25 /двадесет и пет/ от корабите членове на асоциацията, които ще риболовстват калкан през 2016 година. Съгласно заповед на Изпълнителният Директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури РД 985/25.01.2016. на БГ ФИШ са отредени 10 050 килограма от общата за старната квота. Ръководството на БГ ФИШ за поредна година разпредели квотата между своите членове на база изготвена и утвърдена вътрешна процедура. Ръководството на асоциацията в лицено на нейният управителен съвет обръща внимание на всички собственици на риболовни кораби да запознаят и изискват от капитаните и екипожите на риболовните кораби цялостно и стриктно спазване на всички точки от заповедта. Пълният текст на Заповед РД 985/25.01.2016 г можете да видите тук.Квотите за калкан на всеки кораб ще бъдат вписъни в индивидуалното разрешително, което се издава отднес нататък в съответното териториално звен на ИАРА и е съобразено с предложението на Асоциация БГ ФИШ.

д-р Йордан Господинов АПРП БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре