Новини

Дневен ред за семинар-информационна кампания

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

 

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д

За провеждане на:

Семинар-Информационна кампания за предстоящото стартиране на «Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020»

14.01.2016 г. «Бест Уестърн Хотел Европа» ул. Лидице 1, София 1113

  1. 9.30 Регистрация;
  2. 9.45 Откриване на семинара-Заместник Министър Васил Грудев;
  3. 9.50 Кратко представяне дейноста, целите и постигнатите резултати от АПРП БГ ФИШ;
  4. 10.00 Информационна кампания, разясняване на мерките, отговор на поставени въпроси и детайли по старта и прилагането на ПМДР;
  5. 11.00 Кофе пауза;
  6. 11.15 Дискусия и отговори на конкретни въпроси;
  7. 12.30 Закриване на семинара.


Семинарът се организира от Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ с подкрепата на Министерството на земеделието и храните. Предварително записване на посоченият електронен адрес на асоциацията. БГ ФИШ си запазва правото да преустанови записването при запълване на бройката.

Модератор: Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре