Новини

БГ ФИШ е инициатор и организатор на разяснителна кампания

Одобрената програма за „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ провокира много въпроси и неизвестни относно старта на програмата, насоките за кандидатстване, таваните на премиите, признаване на разходи, срокове за одобрение на проектите, срокове за изпълнение на проектите, ред за избор на изпълнител, допустимост на разходите и др.

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ организира семинар-разяснителна кампания за своите редовни членове и за други заинтересовани лица на 14.01.2016 г. в гр. София. За целта, чрез писмо до Министъра на МЗХ са поканени експерти от управляващият орган за разясняване и съдействие за по-голяма информираност на сектора и за по-лесно усвояване на средствата по новата програма за сектор рибарство. Пълният текст на писмото можете да видите тук.

Всички желаещи да участват трябва да изпратят електронно писмо на email:bgfish@abv.bg с потвърждение за участие. Нужно е да посочите имена на участника, коя фирма представлява, с каква дейност се занимава юридическото лице, електронен адрес и телефон за връзка. Местата са ограничени. Адресът на залата и началният час на мероприятието ще бъдат публикувани допълнително на електронната страница www.bgfish.com в раздел НОВИНИ след 07.01.2016 г. Асоциация БГ ФИШ си запазва правото да обяви преустановяване на записването за участие на същата електронна страница при запълването на бройката участници. С предимство са редовните членове на Асоциация БГ ФИШ.

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре