Новини

Програмата ще е в Брюксел за окончателно одобрение до няколко дни

СТАНОВИЩЕ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ разгледа предложението за нов вариант на «Програма за морско дело и рибарство 2014-2020» /ПМДР/, както и "Индикативен годишен план" за 2016 г., изпратени ни за обсъждане в електронен вариант от "Дирекция морски дело и рибарство" при МЗХ на 23.09.2015 г. На 25.09.2015 г. БГ ФИШ внесе писмени становища по текстовете на програмата и по текстовете на индикативният годишен план, чийто текстове можете да видите тук. Месец преди това на 24.08.2015. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ на свое заседание на Управителният съвет взе решение и изготви позиция по най-важните финансови параметри касаещи новата «Прогрома за морско дело и роборство 2014-2020», които ще са най-работещи и благоприятни за развитие на сектора според бранша. Пълният текст с предложенията за финансовото разпределиние и процентното финансиране на бъдещите проекти, внесени писменно в МЗХ още през месец август можете да витите тук.

АПРП БГ ФИШ, като изразител на по-голямата част от представителите на риболова, преработката, морската аквакултура, търговията и част от сладководната аквакултура чрез своя Изпълнителен директор д-р Йордан Господонов проведе спешна среща с Министър Десислава Танева и Зам. Министър Васил Грудев. Очакмаче преди внасянето на програмата в Министерски съвет за съгласуване да се вземат под внимание предложенията ни и те да намерят своето отражение в текстовете на програмата преди изпращането и за окончателно съгласуване в ГД МОРЕ.

Чакат се резултатите!

БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре