Новини

Бг фиш проведе общото събрание

ИНСТИТУЦИИТЕ НЕ ДОЙДОХА.

На своя годишен форум БГ ФИШ прие доклада за дейноста и финансовия отчет на асоциацията. Сдружението отправи поздрав към своите четири нове члена в преработката и към 22-та нови члена от риболова. Членовете на сдружинието дебатираха проблемите пред сектора и взеха решение да искат от държавата намаляване ДДС на рибата, както в съседна Р Румъния и   да се даде възможност на операторите да участват с проекти по други оперативни програми извън рибарската.  На събранието присъстваха предимно  данъкоплатци от българския бизнес и представители на големи европейски и азиатски фирми, както и други сродни асоциации. Асоциацията БГ ФИШ гласува промени в Устава, в членският състав на Управителния съвет и размера на членският внос. Общото събрание съвпадна с ангаживент на МЗХ по откриване на рибопреработвателно придприятие на морето.Въпреки препоръката за сближаване между бизнеса и администрацията направена от органа извършил междинна оценка на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство  поканените институции, подразделения на МЗХ не се отзоваха/ с изключение на един представител от ИАРА/ и не участваха в годишното отчетно събрание на АПРП БГ ФИШ. Учудващо  Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/ също не уважи събитието и остана безмълвна към поканата на сектор, който преработва и изнася продукция с доказано качество и безопасност на  всички континенти. 

 

АПРП БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре