Новини

Покана и дневен ред Общо събрание БГ ФИШ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ

БГ ФИШ

ПОКАНА

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 15.05.2015 г. / петък / от 10.00 часа в конферентна та зала на хотел “БЕСТ УЕСТЪРН ХОТЕЛ ЕВРОПА” - гр. София 1113, ул. Ледице 1 ,

/хотелът е в непосредствена близост до х-л Плиска/.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Откриване на събранието, представяне на гостите и приветствия;
  2. Презентация на фирма «Майкава- Генерален спонсор на Общото събрание на АПРП БГ ФИШ;
  3. Кафе пауза;
  4. Приемане на финансовия доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2014 г.;
  5. Промени и допълване на Управителния съвет на АПРП БГ ФИШ;
  6. Промени в Устава на АПРП БГ ФИШ;
  7. Преразглеждане категориите членове на БГ ФИШ и размера на членския внос;
  8. Определяне ПОДСЕКТОРИТЕ и експертни групи по направления, чийто предложения Управителния съвет ще разглежда и приема;
  9. Други;
  10. Обяд.

06.04.2015 г. Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

гр.София /д-р Й.Господинов/

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре