Новини

Кой има моралното право да говори?

Бизнеса, който произвежда, плаща данъци, назначава работници, изнася продукция, добавя стойност и внася в страната валута трябва да има уважението на администрацията, и на всички свои по-малки събратя, някои от които се крият от закона, или преследват твърде ниски цели. Асоциациите, които са подписали, че са съгласни и нямат забележки към текста на Програмата за морско дело и рибарство 2014-20202/ПМДР/ вече нямат моралното право да участват в работни срещи за промени на текстовете и. Сред рибарския бранш обаче има хора, които само за да са в светлината на прожектора, а не за да дават смислени предложения отново присъстват и говорят / виж текста на протокола тук/. След като Брюксел върна ПМДР с 271 забележки въпреки подкрепата на точно определени експерти, същите  са неспособни да забележат проблемите по документа. Не е морално едни да „ стават лоши за администрацията”само  защото протестират и не одобряват / не съгласуват написаното в програмата и в последствие отново да заставаш начело и да показваш способности търсейки лична изгода от създалата се ситуация.  Това би могло да се тълкува, че си „ изтъргувал „ подписа си, като си съгласувал в ущърб на исканията на тези които представляват сектора. Дали такива личности няма да повторят същото действие и при сегашното дискутиране по промените на ПМДР, които Брюксел върна с 271 забележки?

Етиката в отношенията : Всички имат място под слънцето, но е етично, когато се работи в ограничено време като това на работни срещи и срещи с висши политици в сектора, времето за изразяване на позиция да се съобрази с представителността. Не е нормално сдружения с няколко десетки членове, с десетки проценти от производството, представляващи голямата част от сектора да имат по няколко минути и дори да остават без време за  изказване  за сметка на еднолични сдружения, които упорито държат да се наложат без дори и да са искали или инициирали подобни срещи.

 

От така направените констатации може да се направи извода, че администрацията или не може или не желае да въведе ред в отношенията си с браншовите организации. Ползата от малките сдружения е , че винаги са готови да се „ изтъргуват” за съответната лична изгода без да се интересуват от мнозинството в сектора. По закон те имат право на мнение, но резултата е виден- получаваме 271 забележки въпреки съгласието на подобни сдружения- Виж текста на забележките тук. За да се избегне повтарянето на подобна практика e необходимо налагане на правилата след законодателни промени. Нека асоциациите и техните членове да се легитимират пред МЗХ, за да се знае кого и какво представляват, а министерството най-накрая  да напише закон  и правила за признаване на браншовите организации и регионите, които представляват. Нормално е, както и в Българския парламент всеки да разполага с полагащото му се време. Това не е мярка за репресия, а предложение за въвеждане на ред и поемане на отговорност, която видно съгласилите се не желаят да поемат. Разбира се всички имат право да инициират събития,форуми и други дейности за развитие на сектора и да участват в тях/ стига да могат/ , както и свободно да изразяват становище в писмен и устен вид където и както си пожелаят без ограничения, но не за сметка на останалите.

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре