Новини

Кой, какво каза на еврокомисаря

На 24.03.2014 г . представителите на сектор рибарство имаха възможност да се срещнат и разговарят с Европейският комисар по екология морско дело и рибарство г-н Кармену Вела.Срещата се проведе в хотел Балкан, като в първия панел на международната конференция “ИНТЕЛИГЕНТЕН И СИН РАСТЕЖ-НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СИНЯТА ИКОНОМИКА В РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ” презентация изнесе Изпълнителния директор на Асоциация на  производителите на рибни продукти БГ ФИШ д-р Йордан Господинов, а в третия панел представяне направи г-н Найден Станев управител на ферма за производство на черни миди „Блек сий шелс“.

На срещата с бизнеса г-н Вела разясни в обширно изказване повечето от темите, които вълнуват представителите на сектора. Той говори обстойно за новия програмен период и за опциите за стартиране на програмата до средата на 2015 г. Обясни, че в Европа, като континент с много голям излаз на морета и океани се лови само 5% от световния улов и че тоя подсектор не трябва да се пренебрегва  от нас за сметка на аквакултурата. Много важен момент в изказването му беше тезата, че трябва да се стимулира принадената стойност и той вижда това и в подкрепа на сектор преработка. Сектора отправи въпроси и коментари в следната последователност:

 

Г-н Иван Димитров - от    НАРиБА –Пловдив „Ако аквакултурата се счита за приоритет не е ли нормално да има субсидия за всеки произведен килограм риба и други  водни животни. Тъй като развъждането на риба и други хидробионти е вид „въдство“, не е ли резонно те да минат в животновъдния сектор и да не са под контрола на ГД МОРЕ“.;

 

Г-н Найден Станев от „Блек сий шелс“-Възможно ли е да се финансира проект,преди отварянето на /Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 ПМДР/,  който е от стратегическо значение за  сектора,след като ние нямаме вина за забавянето на програмата. Фабриката ще преработва и експедира мидите на фермите които и без това са в голяма количество и след определен технологичен период се свличат на  дъното и фермите търпят загуби“.;

 

Г-н Тачо Пашов – НАР-Стара Загора-предложи „Бъдещите проекти на бенефициенти по ПМДР да се финансират не за  изградени мощности, а само за произведени количества. Има ли механизъм, с който ГД МОРЕ да влияе на Държавите членки на ЕО, ако те не изпълняват Регламентите от Общата рибарска политика и Регламента за организация на пазара на риб?. Да се подпомогнат с финансови средства от ЕО фермите за сладководна аквакултура, които са обект на постоянен натиск от ятата мигриращи птици през нашата страна, които унищожават много големи количества риби във всички ферми.Преди години предния комисар г-жа Даманаки също посети Р България, срещна се със сектора и обеща промени, но те не се случиха“.;

 

Г-н Димитър Димитров- Черноморски изгрев-Варна- „Има ли ефект от прилагането на рестрикциите по отношение на налаганите от години квоти за калкан и Общ допустим улов за цаца за България и Румъния.“

 

Еврокомисар Вела отговори на част от въпросите и поясни, че останалите въпроси са технически и затова на част от тях ще отговорят експертите, които го придружават. С оглед на ограниченото време Еврокомисар Вела не успя да изслуша всички участници в срещата.

 

Надяваме се, че ни очакват по-добри дни за сектора!

 

Д-р Йордан Господинов

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре