Новини

Новини от Мониторинговия комитет

Мониторинговия комитет за наблюдение на Оперативнаа програмаза развитие на сектор рибарство 2007-2014 . заседава за пореден път

На 23 и 24.01.2015 г. в гр. Бургас се проведе Комитет за наблюдение на Оперативна програма рибарство за миналия и настоящия период.

Основните новини са че:

  1. Старата програма 2007-2014 г. търпи сериозни финансови корекции и загуба на средства основно по вина и заради честите подмени на експертния състав и ръководния персонал в ИАРА, което в годините доведе да сътресения в управлението на ОПРСР, което е видно от резултатите и размера на усвоените средства от ЕФР. Очакват се още загуби до края на 2015 г., когато е крайния срок да се изпълнят и разплатят проектите. За да се минимализират загубите по настояване на МЗХ ще се преразгледат всички проекти, които се счита че са неизпълними и все още не са стартирали изпълнението им;
  2. Новата програма 2014-2020 г. е върната с 271 забележки и Зам . Министър Грудев предлага ние от „бизнеса“ да посочим, към кои мерки и защо искаме да се прехвърлят пари. Какви са ни мотивите да искаме повече средства за преработка, аквакултура, кораби и пристанища. С какви данни и анализи разполагаме или предлагаме. Каква стратегия и визия имаме за развитието на сектора през следващите години до 2020 година, като напишем наше становище. ;
  3. Новата програма по настояване на Брюксел се измества за управление в Министерството на земеделието и храните, за което вече е създадена нова дирекция.;
  4. Пристанището в кв. Сарафово е построено и до края на месец май ще стартира дейността си като рибарско.;
  5. Отново се иска откриването на нови рибарски групи и прехвърлянето на още пари към тях.;

 На срещата от страна на АПРП БГ ФИШ участие взеха д- р Й. Господинов и г-н П. Русинов. От страна на ИАРА – Янчо Янев-Изпълнителен Директор и други служители , от МЗХ –Зам. Министър Васил Грудев.

От страна на ГД МОРЕ от Брюксел представителите бяха г-н Николиан и г-н Бадиу съответно с гръцки и румънски произход.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре