Новини

Трета международна среща за съставяне на РКС за Черно море

На 05 и 06.12.2014 г. в гр. Бургас се проведе международна среща за сформиране на Регионален консултативен съвет за черно море/РКСЧМ/. На срещата от страна на ГД МОРЕ към Европейската комисия участие взе г-жа Евангелия Георгици -експерт координатор РКС. Република Румъния бе представена от над 20 делегати от различни браншови организации представляващи сектора рибарство/риболов, акваакултура и преработка/. От българска страна участие взеха също над 20 представители на рибарския и преработвателния сектор, екологични организации, синдиката на транспортните работници, директорите на ИАРА г-н Янчо Янев и директора на ДП „Рибни Ресурси „ г-н Евгени Начев Присъстваха и представителите на местните инициативни групи, както и на други НПО, биолози и др..

След оспорвани дебати представителите на Р Румъния се съгласиха РКСЧМ да бъде регистриран в Р България и изпълнителния директор да бъде посочен от българска страна представители, като в замяна на това искат първия избор на председател, който е на ротационен принцип да бъде посочен от тяхна страна и да имат право на втори офис в Румъния, като настояват офиса в Р България да бъде ситуиран в гр. Варна. Двете страни се договорихме изпълнителния комитет/управителен съвет/ да бъде от 10 члена по 5 представители от всяка страна. Прие се предложението до 15 януари 2015 г. двете страни да бъдат готови със всички документи и да са съгласували промените в устава така че в най – кратки срокове след това да се премине към подписване на учредителен акт и да се внесе в съда за регистрация. В края на работната среща на 05.12.2014. г. делегация от работната група бе приети при кмета на Бургас г-н Димитър  Николов по случай деня на Бургас. На следващия ден делегати от комисията взеха  участие в официалната част на празника на Бургас и Созопол. Ръководството на АПРП БГ ФИШ благодари на всички, които взеха участие в мероприятието и на всички които оказаха съдействие за неговото осъществяване. Създаване на такъв комитет ще е от съществена полза за сектора, защото основната му цел ще е да изготвя становища и препоръки към Европейската комисия по проблемите касаещи всички заинтересовани бизнеси опериращи в акваторията на Черно море, както и на крайбрежните райони и екологосъобразното им използване.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре