Новини

Пълна забрана за улов на калкан

Кой ще  спаси калкана.

Единствено бизнеса може да спаси популацията на калкана. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предлага ежегодна шест месечна забрана за улов на калкан от момента на хвърлянето на хайвера /15 април/ до застудяването на водите и оттеглянето на младите форми в дълбоките води на морето/ 15 октомври/. Асоциацията проведе консултации със сродни организации и с държавната администрация отговорна за контрола и опазването на този ресурс и излезе с това становище. През пролетта  е времето в което калкана идва в плитчините на Черно море, хвърля хайвера си, излюпват се младите форми и се храни в топлите крайбрежни води и пясъчни дъна. Тези райони  са благоприятна среда за растеж на младите форми, защото изобилстват на  хранителна маса и топли води. Тези райони са и най- благоприятни за бракониерите и недобросъвестните риболовци, които извършват нерегламентиран, неконтролиран и недеклариран риболов. Често тези лица извършват риболов на маломерни калкани, които след като са стоварени и продадени нелегално често се сервират  в редица ресторанти по морските ни курорти.

 

Намаляването на популацията на най-ценния и скъп вид риба, какъвто е калкана е очевидно. Заплахата този вид да изчезне е вече стряскаща и за бизнеса. Учените също не дава добри прогнози. Въпреки предприетите рестрикции от страна но държавата по отношение на контрола на риболова, стоварването  и първа продажба Брюксел ежегодно ни намаля квотата за калкана поради изчерпването на запаса в Черно море. Години наред се налагат национални квоти и въпреки това докладите на морските институти са лоши по отношение на популацията му. Бракониерите не дават възможност на младите форми да нараснат, като ловят и продават безогледно на черния пазар млади екземпляри. Шест месечна забрана и то всяка година поне за пет години напред  може да даде надежда и бъдните поколения да консумират калкан. Това е искането на представителната за сектора и Асоциация БГ ФИШ. Текста на писмото вижте тук:

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре