Новини

Предложение за национална позиция от страна на БГ ФИШ относно проект на Регламент на Европейския парламент

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/  изпрати на Министъра на МЗХ и на Изпълнителния директор на ИАРА позицията на сектора и становище относно проект на Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море), Представеният за примане текст на Регламент в чл. 15 "А" засягат сериозно интересите на рибарите от Р България. Пълният текст на писмото и позицията на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ можете да видите тук:
http://www.bgfish.com/?page=shDocs&t=&nid=510

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре