Новини

Позиция на БГ ФИШ относно ембаргото за износ на храни в Русия

Във връзка с наложеното ембарго от страна на Русия за внос на хранителни стоки от ЕО и в частност от Р България, нашият сектор също попада в тази графа. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ получи редица запитвания от медии и въпроси от държавните институции и министерства относно възможността сектора да понесе загуби. От информацията, с която асоциацията разполага и от проведените консултации с водещи фирми от сектор рибарство, бранша на този етап няма да претърпи загуби, тъй като експортно ориентираните фирми не търгуват с Русия. Към днешна дата членовете на БГ ФИШ нямат одобрение за търговия с Русия, макар че имат интерес и нееднократно са заявявали желанието си да изнасят риба и черупчести хидробионти. Информацията, че фирми за черен хайвер и няколко малки предприятия са одобрени за износ за Русия е противоречива, тъй като тези юридически лица не членуват в признати браншови асоциации на производители и преработватели, тяхната дейност е неизвестна за бранша и асоциацията не им защитава интересите.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре