Новини

Връчиха ни сертификат за износ за Китай. БГ ФИШ се срещна с проф. Моллов

Ръководството на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ се срещна на 01.07.2014 г. с Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните проф. Моллов. Асоциацията официално получи одобрен образец на сертификат за износ на риба и рибни продукти за Китайската Народна Република /КНР/, както и списък на регистъра на предприятията, заявили желание и одобрени да изнасят продукцията си за азиатската страна. Регистърът е публикуван на сайта на Администрацията за сертификация и акредитация на КНР и в него фигурират 12 български фирми, като членове на БГ ФИШ  са шест фирми, които формират 3/4 от износа на България. В списъка на одобрените за износ от страната са СД “Динг Павлови и сие”, “Електа”ЕООД, “Черноморски риболов” АД, “Делта индъстри” АД и “Диавина” ЕООД и др..

На срещата бяха дискутирани възможностите бизнеса да бъде включен и да участва в работна група за съставяне на наредби, с които да се рагламентира екстензивното отглеждане и продажбата на жива и охладена риба от аквакултура и от риболов. Настояхме да се разпишат по-ясно и конкретни изисквания, с което да се даде възможност за всеобхватен контрол, така че да се ограничи сивия сектор, прекупвачите и недобросъвестните търговци. След срещата с ръководството на БАБХ възможностите да изнасяме риба за Русия отново останаха в сферата на добрите пожелания и надежди. За пореден път стана ясно, че нашите искания са въпрос на политическа конюнктура, която не се съобразява с правилата на бизнеса.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре