Новини

БГ ФИШ в защитa на риболова с плаващи мрежи

През последната седмица Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ води активни консултации с представители на дребно мащабния крайбрежен риболов, с колеги от Румъния, с експерти от риболова и специалисти в областта, както и с наши представители в Брюксел. Към асоциацията беше отправено запитване от страна на ИАРА, което е продиктувано от проект на Регламент на ЕК за забрана на улов с плаващи мрежи. Текста на проекта можете да видите тук. Обяснителния меморандум е поместен тук и становището, което БГ ФИШ изпрати до ИАРА с цел да подпомогне дейността им при вземането на най-правилното решение можете да прочетете тук. Бизнеса очаква експертите от ИАРА и от МЗХ да осъзнаят важността на проблема и да се позоват на документи и официални становища при изготвяне на Българската позиция.

д-р Йордан Господинов - Изпълнителен Директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре