Новини

Контрол на рибата

БГ ФИШ поиска промяна в Закона за рибарството и аквакултурата, с която да се промени коренно философията и правилата на контрол на риболова, стоварванията и най-вече продажба на риба и други водни животни 

В текста на член 1 от Закона за рибарството и аквакултурите “С този закон се уреждат отношенията свързани с... търговията на риба и други водни организми” да бъде заменен с термините “С този закон се уреждат отношенията свързани с... контрола на първа продажба на риба и други водни организми”. Това е искане на Асоциация БГ ФИШ, което бе поставено пред ръководството на ИАРА на 10.06.2014 г., по време на проведената среща на работната група за промяна на Закона за рибарството и аквакултурата. Така ще се намали натиска върху търговците на риба по цялата хранителна верига и няма да им се изискват придружаващи документи, и копия на документите на ИАРА в складове, борси, магазини и ресторанти, където се осъществяват последващи продажби и те са обект на контрол по отношение на безопасност на храните от служителите на БАБХ. Вторият голям въпрос, който се дебатира на работната група от представителите на БГ ФИШ бе, че не е нормално част от риболовците да са фирми, а други – дребно мащабния риболов да не подлежи на контрол, защото промяната в закона предвижда да ги освободи от задължението да бъдат юридически лица и да издават декларации за произход, както ида бъдат извадени от регистрите. Това създава напрежение на пазара, защото се търгува риба от риболов без документи и на конкурентни, дъмпинг цени. Нашето предложение е всички пристанища и лодкостоянки да бъдат регистрирани като места за първа продажба, а рибарите да се обединят чрез съответните законодателни промени в Организации на производителите, чрез които да се продава рибата с документ за произход и финансов документ и това ще ги освободи от задължението да регистрират фирми със всички произтичащи от това задължения. Така ще бъдат защитено интересите на всички оператори в сектора и държавата най-сетне ще се ангажира да осъществява контрол на първата продажба от риболов и аквакултура. По рано внесените от БГ ФИШ в писмен вид предложения за промени ЗРА  са адресирани до Министъра на МЗХ и до ИД на ИАРА, които можете да видите тук.

 

Д-р Йордан Господинов

Изпълнителен Директор и Представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре