Новини

Резултати от 13 Комитет за наблюдение на ОПРСР

Малко над 37 % са изплатените средства по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство 2007-2013/ОПРСР/  към 31 май 2014 г. Това стана ясно по време на тринадесетото редовно заседание на Комитета по наблюдение на ОПРСР проведено на 04.06.2014 г. в София.

В работната среща участие от страна на бизнеса взеха д-р Й. Господинов - Изп. Директор на БГ ФИШ, г-н Русинов член на Управителния съвет на БГ ФИШ, г-н П. Василев член на Управителния съвет на БГ ФИШ, д-р Тачо Пашов – Председател на НАР Ст. Загора, Н. Колаксъзов – Председател на НАРИБА Пловдив, г-н М. Димитров - Черноморски изгрев Варна. Участие във форума взеха и Зам. - министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова-като модератор на комитета, г-н Франгискос Николиан и г–н Кристиан Бадиу от ГД „Морски въпроси и рибарство“ към Европейската комисия. Според изготвения и представен план за действие за ускоряване на изпълнението на Програмата се предвижда прекратяване на практиката за сключване на анекси за удължаване на сроковете за изпълнение на договорите. Заложени са параметри за съкращаване на сроковете за разплащане на проекти в рамките на два месеца. Удължава се и срокът за договаряне до месец юни 2014 г. на мерки 2.1, 2.6, 3.3 и 3.5. До месец септември 2014 г. ще се удължи срокът за договаряне по мярка 4.1, а по мярка 5.1 – до края на 2014 г.

 

От отчетите, предоставените таблици и проведените дебати стана ясно, че поредните загуби за 2013 г. са в размер на близо 4,5 мил. евро, а по – страшното предстои. Загубата на средства през 2014 г. ще бъде над 10 мил., може би и до 20 мил.

 

Бум в твърдението на ИАРА беше, че администрацията прави всичко възможно институцията по контрол на риболова, управление на програмата да стане скоро и разплащателна агенция на средствата от Европейския фонд по рибарство /ЕФР/ с довода, че ще се скъси времето за обслужване на клиентите, наречени бенефициенти.

 

На въпрос за финансовите корекции наложени от Изпълнителния директор на ИАРА на вече изпълнени или договорирани проекти, бизнеса не получи отговор от никого. БГ ФИШ не пропусна публично да отбележи, че Местните инициативни рибарски групи/МИРГ/ се справят много добре и до края на програмния период значително ще повишат усвояването на средствата за настоящия програмен период. Ръководството на асоциацията препоръча на Управляващия орган да сключи договори приоритетно с бенефициенти и проекти, които са важни за развитието на сектора и собствениците им са с история и опит в сектора, както и изрядни пред банковите институции с многократно доказан опит при финансирането на международни и на национално ниво проекти. Комитета гласува, ре локация на средства от мярка в марка, както и от ос в ос, за да се осигурят средства за осите с голям интерес.

 

Д-р Йордан Господинов

 

Изпълнителен директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре