Новини

Среща с Министъра на МЗХ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ внесе в деловодството на МЗХ искане за среща с Министър Греков.
НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №009-24.03.2014.

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ

Уважаеми господин Министър,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ Ви моли да ни приемете в удобно за Вас време на спешна среща по проблемите в сектор рибарство.
Ние настояваме съвместно да решим предстоящите промени в стратетията на управлиние и начина на експлоатация на рибарските пристанища собственост на МЗХ.
Надяваме се на Вашето съдействие, за да бъде решен проблема с невъзможността да се изнася риба и нерибни хидробионти за Китай и Русия, както и проблема на големия процент търговия от не регламентира производители, прекупвачи и търговци на дребно и едро.
На срещата искаме да коментираме закъснението на усвояването на средствата по Оперативна програма Рибарство, както и високия процент средства, които страната и сектора губи поради отпадане на същите.
Очакваме да бъдем поканени на среща в удобно за Вас време. Надяваме се молбата ни да бъде удовлетворена.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре