Членове

"Фиш Инвест" ООД

"Фиш Инвест" ООД

"Фиш Инвест" ООД, ЕИК: BG111032534, гр. София, бул. "Васил Левски" 109

Фиш Инвест ООД е водеща компания в производството на сладководни аквакултури, като основната дейност е производство на дъгова пъстърва, шаран и есетра за черен хайвер. С увеличаването на производството и видовете отглеждана риба, фирмата се превърна във водещ производител на сладководна аквакултура в региона.  Производствената дейност се осъществява в гр. Монтана, а търговският отдел е ситуиран в София.

Фиш Инвест ООД разполага с модерна садкова база в яз. Огоста, където се отглежда шаран за консумация и есетра за черен хайвер, като в зимните месеци, когато условията са подходящи се отглежда и дъгова пъстърва. Фирмата притежава и няколко язовира за производство на зарибителен материал от шаранови видове и бяла риба.

Фиш Инвест ООД разполага също и с модерно пъстървово проточно стопанство в гр. Монтана, където се осъществява основната част от производството на дъгова пъстърва, като то е разделено на три части – люпилня, предугоителен комплекс и угоителна част. В стопанството са инсталирани най-модерните мощности за осигуряване на необходима среда за чисто и екологично производство.

Поради нарастналите количества произведена риба през 2017 г. Фиш Инвест ООД изгради и модерно преработвателно предприятие за обработка на отглежданите видове, като фирмата закупи най-модерната машина за чистене на риба, с коята цели висок капацитет и ненадминато качество. Направени бяха и много големи инвестиции в модерни системи за подобряване на средата за живот на отглежданите видове, с цел постигане на производство, което не употребява дезинфекционни препарати и лекарства и е максимално близко до екологичното производство.

http://fishinvest-bg.com

ПЪСТЪРВОВО СТОПАНСТВО ФИШ ИНВЕСТ ООД

САДКОВА БАЗА ФИШ ИНВЕСТ ООД

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре