Членове

Бългериън Фиш Фармс ЕООД

Бългериън Фиш Фармс ЕООД

Бългериън Фиш Фармс ЕООД

Bulgarian Fish Farms Ltd.

ЕИК 201955104 ДДС BG201955104

Адрес: гр. София, ул. Смолянска № 10, ап.5, ПК : 1612

Телефон:+359 (0) 2 843.04.27

Факс:+359 (0) 2 843.04.34

Мобилен:+359 (0) 894.682.347

e-mail:office@cmd-international.com

http://bff-cmd-group.com/

Бългериън Фиш Фармс ЕООД е компания създадена през 2012 година с основен предмет на дейност - анализ, стратегическо планиране, бизнес консултиране и идейно моделиране в сектор Аквакултури. От тогава компанията разработва технологични проекти по смисъла на инвестиционното проектиране и е търговски представител на международни компании производители на машини и оборудване за производство и преработка на аквакултури.

Предлаганите от компанията технологични решения включват най-добрите бизнес практики в областта на Аквакултурите, ориентирани към ефективни, енергоспестяващи и екологичнощадящи производства. Нашите проекти са насочени към повишаване на доходността, чрез по-висока добавена стойност на продукцията, осигуряването на устойчивост, растеж и повишаване на конкурентоспособността, което постигаме чрез оптимизиране, реинженеринг и управление на производствените процеси.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре