Multivac

Други документи

ДО БАБХ - сигнал за нерегламентирана продажба на живи черни черноморски миди

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №007-07.02.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАБХ Д-Р ЙОРДАН ВОЙНОВ Уважаеми д-р Войнов, Асоциация на ...

Повече

Проект на становище относно проекта на закон за изменение и допълнение на закона за ...

Проект Становище Относно: проект на закон за изменение и допълнение на закона за храните Във връзка с инициираната от министерството на земеделието и храните дискусия по проект на решение на министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на закона за храните, браншовите асоциации в хранителната индустрия, поканени за участие в обсъждането, изразяват своите принципни ...

Повече

ДО ИАРА - искане на статистически данни относно дейноста на управлямващият орган на ОПРСР ...

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №006/31.01.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ Уважаеми д-р Господинов,

Повече

ДО ИАРА - Предложение лице за контакти

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №005/28.01.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ Уважаеми д-р Господинов,

Повече

ДО ИАРА - Становище на БГ ФИШ за релокация на средства по ОПРСР

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №004/28.01.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ Уважаеми д-р Господинов,

Повече

До ИАРА - Предложение за експерти от БГ ФИШ за консултанти при писане на ПМДР 2014-2020

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №003/24.01.2013. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Д-Р ДРАГОМИР ГОСПОДИНОВ Уважаеми д-р ...

Повече

ДО МЗХ-Зам. Министър, предложения за членове на Работна група 8

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №002/24.01.2013. ДО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ЦВЕТАН ДИМИТРОВ Уважаеми г-н ...

Повече

ДО МОСВ, ИАРА-Становище, заповед за целогодишна забрана

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №001/11.01.2013. ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Г-ЖА НОНА КАРАДЖОВА ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА

Повече

ПРОТОКОЛ от Второто заседание на тематична работна група за разработване на Програма за ...

ПРОТОКОЛ от Второто заседание на тематична работна група за разработване на Програма за морско дело и рибарство за програмен период 2014-2020 година, състояло се на 12 декември 2012 годна, 10,00 часа София, хотел „Шератон”, зала „Роял 3” Заседанието беше открито от г-н Лъчезар Золев, и. д. началник отдел „Програмиране и мониторинг” в ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Славянка
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
Нагоре