Новини

БГ ФИШ и бъдещият подход при управлението на калкана в Черно море

Днес Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ беше сред най-активните участници в проведена в сградата наморска администрация в гр. Варна среща на тема: Бъдещият подход за управление на калкана в Черно море. Какво предстои през 2019 г? Нови мерки за управление на други видове риби в Черно море (цаца, барбуня, черноморска бодлива акула.

Каква е целта на срещата ?

1. Да получим повече информация относно предстоящите преговори за бъдещите мерки за управление на калкана в Черно море?

2. Да си припомним КАК и от КОГО се определят общият допустим улов и квотите за калкан в Черно море (и др. видове)?

3. Да формираме заедно националната позиция!

България, очаква от представителите на сектора да вземат отношение по така оформената позиция, а риболовният и преработвателният сектор очакваме да се защитят българските интереси.

В срещата освен представители на ръководството на БГ ФИШ участие взеха и редови членове на асоциацията Това бяха представители на подсектор риболов от Царево, Ахтопол, Созопол, Варна и Балчик. Видно е, че представителите на БГ ФИШ  винаги са отзовават да защитават колективният интерес, защото ресурса е общ и трябва да се запазят видовете, за да има за поколенията.

 

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Славянка
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
Нагоре