Членове

"Несебър фиш" ЕООД - гр. Несебър

Адрес: гр. Несебър, улица Бриз №5
Пощ. код: 8230
Телефон(и): 055445116
Факс:  
E-mail: kiril_geglev@yahoo.com, nessebar_fish@abv.bg
Уеб-страница:  
Дейност: Улов, прерабаткa и търговия с риба и рибни продукти.Фирмата е създадена през 2003 г. , Има позиции на месния пазар и е позната в редица съседни държави.Собственният риболовен кораб и модерното рибопреработвателно предприятие, както и изградената дистирибуторска мрежеа с хладилни транспортни средства и складови помещения е гарант за качество и безопасност на продукта, както и за пълна проследяемост от водата до масата.
Доп. информация: Фирмата притежава редица сертификати за качество. Има въведени добри производствени практики и е подчинена изцяло на прилаганат система HACCP.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Славянка
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
Нагоре