Multivac

Други документи

Дневен ред Консултативен съвет за Черно море

EU BG RO ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ /05.-06.12.2014 г./ Гр.Бургас, България, зала „Областна администрация” 05-06.12.2014. Начало 12.30 часа на 05.12.2014 г./петък/ 1. Посрещане и настаняване на гостите и участниците. Регистрация; -30 ...

Повече

Искане за среща с Министър Танева

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №028-20.11.2014. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА Уважаема г-жо Министър, Асоциация на ...

Повече

Рибарските пристанища - отново някой има апетит към тях

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №027-18.11.2014. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА ДО ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РИБНИ ...

Повече

Тотална забрана за улов на калкан

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №026-31.10.2014. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ Уважаеми г-н Янев,

Повече

Възражение относно налагането на финансови корекции по проекти по ОПРСР 2007-2013

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №025-30.10.2014. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ Относно: Налагане ...

Повече

Позиция и становище на БГ ФИШ по проект на Регламент на ЕП

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №020-11.08.2014. Фх.№15-327/12.08.2014. МЗХ Фх.№2600-1226/12.08.2014. ИАРА ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ

Повече

Писмо до ИАРА - Електронните дневници не работят

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 018-07.07.2014. ИАРА - Вх. № 4600-10/08.07.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по ...

Повече

Пълна забрана за улова на риба в Европески води с плаващи мрежи от 01.01.2015 г.

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 017-10.06.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Гр. София

Повече

Питаме! Кой съгласува Националния стратегически план за аквакултурата 2014-2020?

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 016-06.04.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Гр. София

Повече

Предложение за промяна на Закона за рибарството

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №029-20.10.2013. ` ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ Копие до: ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Славянка
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре