Multivac

Други документи

Тотална забрана за улов на калкан

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №026-31.10.2014. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ Уважаеми г-н Янев,

Повече

Възражение относно налагането на финансови корекции по проекти по ОПРСР 2007-2013

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №025-30.10.2014. ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г-Н ЯНЧО ЯНЕВ Относно: Налагане ...

Повече

Позиция и становище на БГ ФИШ по проект на Регламент на ЕП

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №020-11.08.2014. Фх.№15-327/12.08.2014. МЗХ Фх.№2600-1226/12.08.2014. ИАРА ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ

Повече

Писмо до ИАРА - Електронните дневници не работят

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 018-07.07.2014. ИАРА - Вх. № 4600-10/08.07.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по ...

Повече

Пълна забрана за улова на риба в Европески води с плаващи мрежи от 01.01.2015 г.

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 017-10.06.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Гр. София

Повече

Питаме! Кой съгласува Националния стратегически план за аквакултурата 2014-2020?

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg, Изх. № 016-06.04.2014. До Г-н Майдън Сакаджиев Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Гр. София

Повече

Предложение за промяна на Закона за рибарството

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №029-20.10.2013. ` ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАРА Г-Н МАЙДЪН САКАДЖИЕВ Копие до: ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Повече

До министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, 0887212197 www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №017/10.06.2013 г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ Уважаеми господин Министър,

Повече

До Генералния Директор На Гд Море Г-жа Лори Евънс

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №016-23.05.2013 г. ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД МОРЕ Г-ЖА ЛОРИ ЕВЪНС КОПИЕ: ДО Г-ЖА МОНИК ПАРИЯ ДО ФРАНЧЕСКОС ...

Повече

До кмета и до Председателя на Общински съвет гр. Бяла, обл. Варна

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com Изх. №015-21.05.2013.1` ДО КМЕТА НА ГР. БЯЛА ОБЛАСТ ВАРНА Г-Н АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ГР. БЯЛА, ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Славянка
Морски риболов
Данел 97
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
Нагоре