multivac

Начало
Текущ език/Current Language
Switch to English


"Електа" ЕООД Варна - Варна

Адрес: гр. Варна, ул. Братя Георгиевич №15 А
Пощ. код: 9000
Телефон(и): +35952 370707 ; мобилен: +359898 645500
Факс: +35952 691155
E-mail: electa@abv.bg
Уеб-страница: www.electa-bg.com/
Дейност: Рибопреработка, съхранение и търговия с риба и рибни продукти в ЕС Преработка на черупчести. Експорт за Азия и Америка. Собствен риболовен фрот.
Доп. информация:
Потребителско име:


Парола:


Equinox Design