multivac

Начало
Текущ език/Current Language
Switch to EnglishВРЪЗКИ

A FISHNEWS.bg

Equinox Design

Europa – портал на Европейския съюз

EUROPARLTV

NAFA

RIBARSTVO.EU

www.ec.europa.eu/food/food/controls/foodfeed/index_en.htm

www.oprsr.government.bg

www.seafoodboard.com

Агенция "Митници"

Агенция за икономически анализи и прогнози

Агенция по храните и лекарствата на САЩ

Българският институт за стандартизация (БИС)

Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.)

Дирекция Граничен Ветеринарен контрол

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” - Администрация на Министерския съвет

Държавен фонд Земеделие

Европейска инвестиционна банка

Европейска комисия - Безопасност на храните

Европейска комисия Главна дирекция Рибарство

Европейски икономически и социален съвет

Европейски инвестиционен фонд

Европейски омбудсман

Европейски парламент

Европейски статистически институт EUROSTAT

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - списък с акредитирани лаборатории за изпитване и акредитиране

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Информация за ролята на Народното събрание в Европейския съюз

Карикатури,риби, миди

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Министерство на земеделието и храните

Министерство на икономиката и енергетиката на Република България

Министерство на финансите

Национален център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ)

Национална агенция за приходите

Национална ветеринарномедицинска служба

Национална служба за съвети в земеделието

Новини от Европейския съюз

Оперативна програма за рибарство и аквакултури 2007-2013

Списък на одобрени предприятия за храни

Съвет на ЕС

Потребителско име:


Парола:


Equinox Design