multivac

Начало
Текущ език/Current Language
Switch to EnglishДОКУМЕНТИ - европейско законодателство

Предложение за РЕГЛАМЕНТ за забрана на риболова с плаващи мрежи (12.06.2014)

Плаващи мрежи-обяснителен мемурандум (12.06.2014)

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Common Fisheries Policy (07.07.2013)

Проект на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския фонд за морско дело и рибарство 2014-2020 (06.02.2012)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 5/2012 за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2012 г., приложими в Черно море (09.01.2012)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1343/от 13.12.2011относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Сред (09.01.2012)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (13.12.2011)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1441/2007 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологичните критерии за храните (22.10.2011)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 37/2010 НА КОМИСИЯТА относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение намаксимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (22.10.2011)

Поправка на Регламент (ЕC) № 15/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на признатите методи за изпитване на морски биотоксини в живи двучерупчести мекотели (03.10.2011)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 931/2011 от 19 септември 2011 година относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (21.09.2011)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 819/2011 НА КОМИСИЯТА от 11 август 2011 година за забрана на риболова на сайда в зона VI; води на ЕС и международни води от зони Vb, XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания (21.08.2011)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 818/2011 НА КОМИСИЯТА от 11 август 2011 година за забрана на риболова на пикша във води на ЕС и международни води от зони Vb и VIa от страна на съдове под флага на Испания (21.08.2011)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 817/2011 от 11 август 2011 година за забрана на риболова на менек във води на ЕС и в международни води от зони V, VI и VII от страна на съдове под флага на Франция (21.08.2011)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 809/2011 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на документацията, придружаваща вноса на замразени рибни продукти директно от кораб-хладилник (21.08.2011)

Делегация до България от представители на ЕК по Рибарство (13.07.2011)

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 юни 2011 година за определяне на опростени правила и процедури за санитарен контрол на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги, странични продукти от тях и продукти, производни на тез (13.07.2011)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 631/2011 за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/96 за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени промишлени, селскостопански и рибни продукти (04.07.2011)

Поправка на Регламент (ЕС) № 57/2011 нa Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (07.06.2011)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 24 май 2011 за създаване на специална програма за контрол и инспекции на пелагичните риболовни дейности в западните води на Североизточния Атлантически океан (07.06.2011)

предишна  страница 1 / 10  следваща
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Потребителско име:


Парола:


Equinox Design